O ludziach powstania styczniowego na Grodzieńszczyźnie

23 października 2017

popularno-naukowa pt. „Zasięg i skutki powstania styczniowego na Grodzieńszczyźnie – Ludzie powstania” odbyła się w Grodnie w dniach 21-22 października. Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki współpracy Związku Polaków na Białorusi, Konsulatu Generalnego RP w Grodnie oraz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Uroczystego otwarcia konferencji, która odbywała się w sali multimedialnej Konsulatu Generalnego RP w Grodnie, dokonali szef placówki – konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek oraz prezes  . Witając gości i uczestników konferencji Jarosław Książek i nie tylko życzyli im owocnych obrad, lecz także podkreślali znaczenie tematu konferencji dla Białorusinów i Polaków, jako spadkobierców wspólnego dziedzictwa wydarzeń historycznych, będących tematem, wygłaszanych podczas konferencji referatów.

Przemawia , prezes Związku Polaków na Białorusi

W ramach konferencji odczytano kilkanaście referatów, przygotowanych przez naukowców z Polski i Białorusi. Z Polski na konferencję do Grodna przyjechali: prof. dr hab.  z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński z Uniwersytetu w Białymstoku,  z Instytutu Pamięci Narodowej, dr hab. Piotr Krzysztof z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Roman Jurkowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


Prof. dr hab. Zdzisław Julian z Uniwersytetu Wrocławskiego i prof. dr hab. Roman Jurkowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki mówi o idei cyklu konferencji „Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX wieku”


Prof. dr hab. Roman Jurkowski wygłasza referat pt.: „Ziemiaństwo Grodzieńszczyzny wobec skutków powstania styczniowego – działalność Grodzieńskiego Towarzystwa Rolniczego w latach 1901-1914”

Prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński z Uniwersytetu w Białymstoku i prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki z Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński wygłasza referat pt.: „Adolf Białokoz, powstańczy naczelnik miasta Białegostoku w Grodnie: relacja o śledztwie i losach uwięzionych”

Referat dr Katarzyny Konczewskiej pt.: „Społeczność powiatu grodzieńskiego w powstaniu styczniowym na podstawie dokumentów Narodowego Historycznego w Grodnie” odczytuje Iness -

Dr Jan Jerzy z Instytutu Pamięci Narodowej wygłasza referat pt.: „Pamięć o powstańcach styczniowych w okresie międzywojennym. Przypadek Mojżesza Rogaczewskiego”

Irena odczytuje referat prof. dr hab. Haliny Bursztyńskiej z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pt.: „Romuald w opowiadaniach Elizy Orzeszkowej „Gloria victus”

Dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek z Uniwersytetu Wrocławskiego wygłasza referat pt.: Rosyjskie wojenne prawo karne w okolicznościach powstania styczniowego”

Prof. dr hab. Wiaczesław z Centrum Studiów Białoruskich Uniwersytetu Warszawskiego wygłasza referat pt.: „Uczestnicy przedpowstaniowego (manifestacyjnego) ruchu )1861-1863)”

Białoruską naukę historyczną reprezentowali natomiast: prof. dr hab. , prof. dr hab.  – obaj z Centrum Studiów Białoruskich Uniwersytetu Warszawskiego, dr Aleksander Radziuk z Uniwersytetu Rolniczego w Grodnie, mgr Wasyl Gierasimczyk z Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie oraz inni historycy i krajoznawcy z Grodna.

Prof. dr hab. Wiaczesław Szwed z Centrum Studiów Białoruskich Uniwersytetu Warszawskiego wygłasza referat pt.: „Uczestnicy przedpowstaniowego (manifestacyjnego) ruchu )1861-1863)”

Prof. dr hab. Aleś Smalańczuk z Centrum Studiów Białoruskich Uniwersytetu Warszawskiego wygłasza referat pt.: „Chłop Osip Radkiewicz – wróg powstania lat 1863-1864”

Dr Aleksander Radziuk z Uniwersytetu Rolniczego w Grodnie wygłasza referat pt.: „Aleksander Bisping i jego los przez pryzmat wydarzeń lat 1863-1865”

Referat pt.: „ i malarze Grodzieńszczyzny” wygłasza mgr Tatiana Malinowska

Mgr Wasyl Gierasimczyk z Państwowego Uniwersytetu Grodzieńskiego wygłasza referat pt.: „Grodzieńska Organizacja Rewolucyjna podczas powstania 1863-1864”

Mgr Alaksiej Kajrys z Państwowego Uniwersytetu Grodzieńskiego wygłasza referat pt.: „Osoba Konstantego Kalinowskiego w dokumentach XIX wieku”

Krajoznawca Iwan Budnik (w środku) wygłasza referat pt.: „Aleksander : wojskowy przywódca powiatu grodzieńskiego podczas powstania 1863 roku”

Po odczytaniu przygotowanych do konferencji referatów, jej uczestnicy wzięli udział w panelu dyskusyjnym, podczas którego ujawniły się różnice w sposobach postrzegania powstania styczniowego i związanych z nim postaci w zależności od tego, czy uczestnik dyskusji reprezentuje polskie, czy też białoruskie środowisko naukowe.

Różnice, uwarunkowane przynależnością do białoruskiego bądź polskiego środowiska naukowego, spowodowały, iż uczestnicy konferencji doszli do wniosku, że wspólnych przedsięwzięć naukowych, podobnych do konferencji „Zasięg i skutki powstania styczniowego na Grodzieńszczyźnie – Ludzie powstania” powinno być więcej, gdyż jest to najlepszy sposób nie tylko na wzajemne poznawanie poglądów polskich i białoruskich naukowców, ale także sposób pozwalający na coraz bardziej obiektywne opisywanie wydarzeń historycznych.

Jak zapewniła nas organizator konferencji z ramienia Związku Polaków na Białorusi, redaktor naczelna „Magazynu Polskiego” i wiceprezes Irena Waluś – materiały konferencji zostaną wydane pod wspólną okładką.

– Planujemy kontynuację spotkań polskich i białoruskich historyków. Konferencja „Zasięg i skutki powstania styczniowego na Grodzieńszczyźnie – Ludzie powstania” stała się pierwszym w cyklu spotkań popularno-naukowych, który nazwaliśmy „Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX wieku” – powiedziała nam Irena Waluś.

Kresy24.pl za Znadniemna.pl

Podziel się tym z innymi. Udostępnij na:

Komentarze nawołujące do przemocy, zawierające zniesławienia, wulgaryzmy, groźby karalne lub spam będą usuwane. Również wpisy osób podających nieprawdziwy email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *